Varnost pri delu je pomembna

2014-08-21 16:26

Vedno več ljudi se zaveda, kako pomembna je varnost pri delu - https://www.projekt-varnost.si/varnost-pri-delu-1/, saj le – ta vpliva tudi na zdravje na delovnem mestu. Zato to področje varnosti in zdravja ureja tudi zakon, kjer je tudi predpisano, kakšne obveznosti mora delodajalec izpolniti, da lahko človek pri njem dela, saj je varstvo na vsakem delovnem mestu drugačno. Nekdaj je bila varnost pri delu delodajalcem povsem nepomemben in popolnoma previsok strošek, danes pa v večini niso več takega mnenja, še posebej ne pri poslovnih dejavnostih, kjer je nevarnost pri opravljanju dela prisotno. Sem seveda kakšnega pisarniškega dela ravno ne moremo uvrščati, vendar pa to ne pomeni, da ljudje v pisarni ne morejo doživeti večjih poškodb. Trpi namreč vrat, hrbtenica in tudi roke in zaradi bolečin, ki trajajo dalj časa, se lahko pojavi tudi širše obolenje.

Ker pa imajo delodajalci danes varnost pri delu za zaposlene skoraj v večini urejeno, pa se tudi pogosto dogaja, da le – ti prijavljajo poškodbo državi. S tem so zaščitili sebe, predvsem pa svojega zaposlenega, ki bo lahko koristil vse svoje pravice, ki mu pripadajo, delodajalec pa po drugi strani ne bo imel z njim dodatnih stroškov. Seveda je to gledano povsem kapitalistično, vendar vsi delodajalci danes tako gledajo na vse skupaj, zato se raje odločijo za to, da je varnost pri delu urejena, kot pa da bi bili podvrženi številnim nevarnostim, ki bi jim lahko povzročile še hujše finančne težave. Vsaka obnovitev v skladu z zakonom vseeno ne stane toliko kot prva ureditev, saj je takrat treba določiti vse nevarnosti, nato pa se jih le pregleduje.

—————

Nazaj