Dejstva o sodnih tolmačih

2014-10-14 09:59

Ker dela, ki ga opravljajo sodni tolmači, ki jih najdete na spletnem naslovu https://www.poliglot.si/sodni-tolmaci, ne morejo opravljati kar čisto vsi ljudje, ki menijo, da znajo toliko tuje jezike, da bi lahko uredili neke prevode, si poglejmo, katera so tista dejstva, ki veljajo v zvezi z njimi. Torej, kot prvo velja, da so sodni tolmači ljudje, ki so naredili in uspešno opravili vsa izobraževanja, pridobili vse potrebne licence, na koncu pa jih je še Minister za pravosodje imenoval, da so lahko sodni tolmači. Kot drugo, morajo sodni tolmači poznati in se redno izobraževati o pravilih, kako se določen segment v besedilu prevaja ter ali se sploh prevaja. Kot tretje pa velja še to, da morajo sodni tolmači vse pravilno prevesti v nasprotnem primeru se lahko zgodi, da ostanejo brez licence in tudi kazensko odgovarjajo za napačen prevod.

To je še najbolj pomembno takrat, ko imajo na sporedu tolmačenje zaradi sodne obravnave določene osebe. Če takrat namenoma sodni tolmači napačno opravijo tolmačenje, ker pač želijo obdolženemu pomagati, potem prej ali slej ugotovijo na sodišču skrito namero tolmača. Če tako pogledamo, potem je jasno, da se sodni tolmači izjemno razlikujejo od navadnih prevajalcev, saj nič od naštetega zanje ne velja. Seveda pa ne pomeni, da tolmač ne sme opravljati tudi navadnega prevajanja, edini problem je, da navadno pričakujejo previsoko ceno, saj se zavedajo vsega svojega znanja, kar je seveda prav, problem je le v tem, da nihče ne želi plačati pri nekom več kot bi plačal drugje za enako storitev.

—————

Nazaj